Nhà máy Jooco Dona

Nhà máy Jooco Dona


Thông Tin Dự Án

  • 0
  • 17 Tháng Ba, 2016

Video này mô tổ lại quy trình thi công lắp đặt hệ thống máy lạnh cho dự án Nhà máy Jooco Dona, từ khâu thiết kế, lập dự toán, triển khai cho đến khi hoàn thiện dự án.