DỊCH VỤ CẢI TẠO HỆ THỐNG M&E

DỊCH VỤ BẢO TRÌ – SỬA CHỮA

Các hạng mục cần cải tiến khi thay đổi mặt bằng như:

  • Hệ thống điều hòa không khí và thông gió
  • Hệ thống chiếu sáng
  • Hệ thống điện nhẹ, camera, mạng
  • Hệ thống cấp, thoát nước
  • Hệ thông âm thanh
  • ….

Một số hình ảnh tham khảo

1. Cải tạo căn hộ cao cấp :

DSC07512

DSC07522

DSC07492

DSC07489

DSC07538

DSC07677

DSC07705

DSC07648

 

2. Cải tạo trung tâm thương mại :

DSC07873

DSC07867

DSC07866

DSC07789

DSC07874

DSC07792

DSC07884

DSC07879

DSC07878

 

3. Cải tạo văn phòng :

DSC07406

DSC07418

DSC07417

DSC07394

DSC07420

DSC07414

DSC07848

DSC07578

DSC07596

DSC07983

DSC07851